Dílna U Beránka vznikla na základě realizace projektu "Beránek s plandavým ouškem" přes výzvy MAS Lašsko schváleného na sklonku roku 2018. Realizace projektu probíhala od listopadu 2018 do ledna 2020. Od 1.2.2020 malá sociální dílna dává práci čtyřem osůbkám z toho třem se zdravotním hendikepem a naše rodinná usedlost tak může nabídnout další zajímavé aktivity pro všechny milovníky venkova . Děkuji všem, kteří pomáhají s realizací této vize, jež je vystavěna na chovu původního starobylého plemene ovce původní Valaška, nesoucí v sobě kulturu a dědictví života našich předků. 

 Gabriela Žitníková