Beránek s plandavým ouškem

Navigace

Rozvoj sociálního zemědělství a agroturistiky v ČR je podporován z různých úrovní, tato podpora je významná a důležitá pro hledání nových způsobů, jak na venkov vrátit život a nové pracovní příležitosti . Postupně i já se s těmito institucemi seznamuji. Zde se pokusím získané informace podat těm, které má cesta sociálního zemědělství vystavěna na potenciálu rozvoje agroturistiky v chovu Valašských ovcí na naší rodinné usedlosti inspirovala a rozhodnou se podobnou cestou vydat. Pokud Vaše myšlenka je dobrá, najdou se jistě možnosti, jak tyto myšlenky za pomoci nástrojů společnosti skutečně zrealizovat.

  • Moravskoslezský kraj www.msk.cz  vypisuje každý rok dotace v oblasti podpory Cestovního ruchu na jeho území, kde je možné na projekt podporující rozvoj turistiky v našem regionu žádat finanční prostředky v různých titulech. Možná se zpočátku zaleknete požadavků kladených na předložení žádosti, ale pokud Váš projekt je opravdu dobrý a Vy mu věříte, určitě překonáte i to. Úředníci jsou zde milí a ochotní, aspoň já na takové narazila, rádi Vám ve všem poradí, pokud Vaše vize bude spadat do oblasti podporované MSK.
  • Město Nový Jičín www.novyjicin.cz  je institucí, pod jejíž samosprávu naše místní část Bludovice spadá. Město každoročně vyhlašuje dotace na podporu různorodých činností, ale podpora může být dána i možností prezentací na veřejných akcích organizací města nebo pouhým pocitem, že Vaše snaha je pozitivně vnímána na úrovni představitelů a podporována třeba jejich dobrým slovem. To zatím vnímám, že funguje a věřím, že fungovat bude i nadále.
  • MAS Lašsko, z.s. ( Místní akční skupina Lašsko ) www.maslassko.cz je institucí, která vypisuje programy na podporu oblasti, pod níž spadá i naše rodinná usedlost. Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí. Místní akční skupiny slučují zástupce samospráv, podnikatelů a neziskového sektoru, společně pak dokážou definovat, co chtějí v dané oblasti rozvíjet a podporovat v oblasti venkova s pomocí finanční podpory EU a národních programů .I zde jsem narazila na zapálené lidi, kteří mi pomohli nevzdát se a postupovat krůček za krůčkem k vytýčenému cíli.  
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.  www.svazvta.cz  je organizací, u níž si můžete nechat certifikovat své dovednosti spojené se životem na venkově. Vaše dovednosti pak mohou být prezentovány široké veřejnosti, z osobní zkušenosti musím říct, že jsem v rámci této instituce narazila na úžasné bytůstky.
  • Asociace sociálního zemědělství, z.s.  www.socialni-zemedelstvi.cz  je celostántní nevládní nezisková organizace sdružující fyzické i právnické osoby. Účelem spolku je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství. Setkala jsem se zde se zajímavými lidmi a mnohými inspirujícími organizacemi.
  • Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. www.beskydyportal.cz je organizace cestovního ruchu, která koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko a zaměřuje se na využití turistického potenciálu území a zlepšení image turistické oblasti. Tímto směřuje ke zvýšení turistické návštěvnosti této oblasti. Spadá zde sem i oblast místních částí Nového Jičína, v níž se nachází naše rodinná usedlost. S touto institucí zatím nemám žádné bližší zkušenosti a poprvé jsem o ni slyšela až v rámci dotační výzvy Moravskoslezského kraje v roce 2019. Až zjistím něco bližšího, dám vědět :-) .

Postupně se budu snažit přidávat další zajímavé instituce ...