Rozvoj sociálního zemědělství a agroturistiky v ČR je podporován z různých úrovní, tato podpora je významná a důležitá pro hledání nových způsobů, jak na venkov vrátit život a nové pracovní příležitosti . Postupně i já se s těmito institucemi seznamuji. Zde se pokusím získané informace podat těm, které má cesta sociálního zemědělství vystavěna na potenciálu rozvoje agroturistiky v chovu Valašských ovcí na naší rodinné usedlosti inspirovala a rozhodnou se podobnou cestou vydat. Pokud Vaše myšlenka je dobrá, najdou se jistě možnosti, jak tyto myšlenky za pomoci nástrojů společnosti skutečně zrealizovat.

  • Moravskoslezský kraj www.msk.cz  vypisuje každý rok dotace v oblasti podpory Cestovního ruchu na jeho území, kde je možné na projekt podporující rozvoj turistiky v našem regionu žádat finanční prostředky v různých titulech. Možná se zpočátku zaleknete požadavků kladených na předložení žádosti, ale pokud Váš projekt je opravdu dobrý a Vy mu věříte, určitě překonáte i to. Úředníci jsou zde milí a ochotní, aspoň já na takové narazila, rádi Vám ve všem poradí, pokud Vaše vize bude spadat do oblasti podporované MSK.
  • Město Nový Jičín www.novyjicin.cz  je institucí, pod jejíž samosprávu naše místní část Bludovice spadá. Město každoročně vyhlašuje dotace na podporu různorodých činností, ale podpora může být dána i možností prezentací na veřejných akcích organizací města nebo pouhým pocitem, že Vaše snaha je pozitivně vnímána na úrovni představitelů a podporována třeba jejich dobrým slovem. To zatím vnímám, že funguje a věřím, že fungovat bude i nadále.
  • MAS Lašsko, z.s. ( Místní akční skupina Lašsko ) www.maslassko.cz je institucí, která vypisuje programy na podporu oblasti, pod níž spadá i naše rodinná usedlost. Území MAS Lašsko zahrnuje 16 obcí. Místní akční skupiny slučují zástupce samospráv, podnikatelů a neziskového sektoru, společně pak dokážou definovat, co chtějí v dané oblasti rozvíjet a podporovat v oblasti venkova s pomocí finanční podpory EU a národních programů .I zde jsem narazila na zapálené lidi, kteří mi pomohli nevzdát se a postupovat krůček za krůčkem k vytýčenému cíli.  
  • Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.  www.svazvta.cz  je organizací, u níž si můžete nechat certifikovat své dovednosti spojené se životem na venkově. Vaše dovednosti pak mohou být prezentovány široké veřejnosti, z osobní zkušenosti musím říct, že jsem v rámci této instituce narazila na úžasné bytůstky.
  • Asociace sociálního zemědělství, z.s.  www.socialni-zemedelstvi.cz  je celostántní nevládní nezisková organizace sdružující fyzické i právnické osoby. Účelem spolku je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství. Setkala jsem se zde se zajímavými lidmi a mnohými inspirujícími organizacemi.
  • Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. www.beskydyportal.cz je organizace cestovního ruchu, která koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko a zaměřuje se na využití turistického potenciálu území a zlepšení image turistické oblasti. Tímto směřuje ke zvýšení turistické návštěvnosti této oblasti. Spadá zde sem i oblast místních částí Nového Jičína, v níž se nachází naše rodinná usedlost. S touto institucí zatím nemám žádné bližší zkušenosti a poprvé jsem o ni slyšela až v rámci dotační výzvy Moravskoslezského kraje v roce 2019. Až zjistím něco bližšího, dám vědět :-) .
  • Nadační fond Veolia https://www.nfveolia.cz/  podporuje vznik nových pracovních míst a to až do výše 60.000,- Kč na jedno pracovní místo. Finanční prostředky mohou být použity na vybavení provozovny, žádat mohou také OSVČ. Největší šanci mají Ti, kteří se věnují řemeslu. Nadační fond Veolia podpořil také náš malý sociální podnik. Vyplnění žádosti je jednoduché, s tímto nadačním fondem mám nebývalé krásnou zkušenost, jsou zde velmi vstřícní a milí lidé.

Postupně se budu snažit přidávat další zajímavé instituce ...