Cielom tejto stránky je informovať o projekte "Baránok s ovisnitým uškom". Prostredníctvom neho by som rada naplnila jednu z mojich vízií, tj. rozbeh malého sociálneho podniku v rámci rodinnej usadlosti Bludička. Tento projekt som spracovala a úspešne predložila v zmysle výzvy MAS Lašsko na koncom roka 2018. Od roku 2019 začínam s jeho realizáciou. Ak sa všetko podarí, od 1.1.2020 by mohla maličká dielňa poskytnúť prácu trom zdravotne hendikepovaným ĺuďom a naša rodinná usadlosť by tak mohla mohla ponúknuť ďalšie zaujímavé aktivity všetkým milovníkom vidieka.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú s naplnením mojej vízie, postavenej na chove pôvodného starobylého plemena oviec a to pôvodnej valaške, nesúceho v sebe kultúru a dedičstvo života našich predkov. Gabriela Žitníková
 
TV reportáž o projekte "Baránok s ovisnitým uškom", môžete zhliadnuť tu: https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000013510/bludicka-zachranuje-plemeno-ovce-valaska