Sociálne poľnohospodárstvo je smer, ktorý dáva pracovnú príležitosť ľuďom s rôznou formou hendikepu. Na našej rodinnej usadlosti Bludička som sa rozhodla rozvíjať zamestnávanie osôb so zdravotným hendikepom, s ktorými mám najväčšiu praktickú skúsenost. Rozhodla som sa na ten účel využiť chov Valašské ovce, do ktorej záchrany sme sa s manželom v roku 1998 zapojili. Od roku 2008 sa chov pôvodné Valašky stal obživou môjho muža, ktorý sa stal ekologickým farmárom. Po desiatich rokoch sa pokúšam na nevyužitom potenciáli tohto chovu vystavať svoju víziu malého sociálneho podniku, na zamestnávanie ľudí, ktorí vplyvom ťažkého ochorenia alebo úrazu, prišli o prácu.

Počuli ste niekedy pojem "sociálne poľnohospodárstvo"?

Zobrazit výsledky