Strihanie oviec ručnými nožnicami

Návštevníkovi je umožnené byť prítomný, pozorovať, prípadne asistovať pri ručnom strihaní oviec ohrozeného plemena pôvodna Valaška v danom ročnom období. Strihanie prebieha niekoľko dní na jar a na jeseň a to tradičným starým spôsobom pomocou ručných nožníc. Návštevník môže pomáhať pri triedenie vlny, budú mu zodpovedané všetečné otázky týkajúce sa chovu tohto starobylého plemena.