Sociální zemědělství je směr, který dává zemědělství sociální rozměr, například umožňuje pracovní příležitost lidem s různou formou hendikepu nebo sociální problémem, nabízí program pro výchovu a vzdělávání, praxe studentů, stáže atd. Na naší rodinné usedlosti Bludička jsem se v rámci vize "Dílna U Beránka" rozhodla rozvíjet zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, s nimiž mám největší praktické zkušenosti.  K tomu účelu se pokouším využít chov Valašské ovce, do jejíž záchrany jsme se s manželem v roce 1998 zapojili. Od roku 2008 se chov původní Valašky stal obživou mého muže, který je nyní ekologickým zemědělcem. Po deseti letech v roce 2018 začínám na nevyužitém agroturistickém potenciálu tohoto chovu stavět svou vizi malého sociálního podniku pro zaměstnávání osob, kteří vlivem těžkého onemocnění nebo úrazu, přišli o práci.

 

Slyšeli jste dříve pojem "sociální zemědělství" ?

Zobrazit výsledky